• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
سهم ناچیز کردستان از سرمایه‌گذاری دولتی

سهم ناچیز کردستان از سرمایه‌گذاری دولتی

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان سهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک برگزار شد.

کسب رتبه نامطلوب فضای کسب و کار  کردستان در سطح کشور

کسب رتبه نامطلوب فضای کسب و کار کردستان در سطح کشور

هجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار کردستان، معاونین مدیران دستگاههای اجرایی روسای سازمان ها، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد.

یکی از مأموریت های مهم اتاق تقویت و توسعه تشکلهای مرتبط با اتاق و کمیسیون های تخصصی می باشد

یکی از مأموریت های مهم اتاق تقویت و توسعه تشکلهای مرتبط با اتاق و کمیسیون های تخصصی می باشد

سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، معاونین ذیربط و کلیه مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری استان کردستان برگزار شد.

کمبود منابع مالی، مانع اصلی توسعه سرمایه گذاری در کردستان

کمبود منابع مالی، مانع اصلی توسعه سرمایه گذاری در کردستان

یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار ، مدیران دستگاه های اجرایی،اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج و دیگر تشکل های بخش خصوصی، در محل سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد.

برگزاری دهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق سنندج

برگزاری دهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق سنندج

دهمین نشست شورای گفتگو ی دولت وبخش خصوصی با حضور مدیران دستگاهای اجرایی دولتی و بخش خصوصی در محل اتاق بازر گانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد.