اخبار شورای گفتگو

کسب رتبه نامطلوب فضای کسب و کار کردستان در سطح کشور
انتشار در تاریخ سه شنبه 25 اسفند سال 1394

هجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار کردستان، معاونین مدیران دستگاههای اجرایی روسای سازمان ها، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد.

ادامه مطلب


یکی از مأموریت های مهم اتاق تقویت و توسعه تشکلهای مرتبط با اتاق و کمیسیون های تخصصی می باشد
انتشار در تاریخ یک شنبه 5 بهمن سال 1393

سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، معاونین ذیربط و کلیه مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری استان کردستان برگزار شد.

ادامه مطلب


کمبود منابع مالی، مانع اصلی توسعه سرمایه گذاری در کردستان
انتشار در تاریخ سه شنبه 8 مهر سال 1393

یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار ، مدیران دستگاه های اجرایی،اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج و دیگر تشکل های بخش خصوصی، در محل سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد.

ادامه مطلب


برگزاری دهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق سنندج
انتشار در تاریخ پنج شنبه 3 مهر سال 1393

دهمین نشست شورای گفتگو ی دولت وبخش خصوصی با حضور مدیران دستگاهای اجرایی دولتی و بخش خصوصی در محل اتاق بازر گانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد.

ادامه مطلب


صفحه 1 از 1
تعداد نمایش :
select