• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894

حضور اعضای هیات نمایندگان در هشتمین کنگره علوم دامی و برپایی غرفه علوم دامی اتاق بازرگانی سنندج