اخبار اقتصادی

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 1 ]
مدیرعامل شرکت دخانیات کشور

سقز سیگار صادراتی تولید می کند

مدیر پنج شنبه 7 شهریور سال 1392

مدیرعامل شرکت دخانیات کشور گفته است که این شرکت درصدد است « با راه اندازی خطوط تولید سیگار در سقز» با دو برند وارد بازار مصرف عراق شود». او گفت: سقز می تواند به عنوان سکوی صادراتی نقش مهمی را در امر صادرات ایفا کند.

به گفته «نجفیان»، خطوط تولید سیگار از کشور چین وارد و در اولین فرصت راه اندازی می شوند.

به گزارش مهر،این مقام تاییدکرده؛ مطالعات و تحقیقات بازاریابی در خصوص بازار مصرف محصولات دخانی عراق صورت گرفته و این شرکت درصدد است با برنامه ریزی، دو برند تولیدی دخانیات سقز را وارد بازار مصرف عراق کند.

مدیرعامل شرکت دخانیات کشور تصریح کرد: برای راه اندازی خطوط تولید سیگار در دخانیات شهرستان سقز اهتمام جدی انجام گرفته است، زیرا دخانیات سقز می تواند در کنار تامین نیاز داخل، در بحث صادرات نیز امکان خوبی برای پیشرفت را ایجاد نماید.

بازدید [ 1861 ]