• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
لیست داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان

لیست داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان

لیست داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

ردیف تصویر گروه فعالیت شماره کارت نام نام خانوادگی نام پدر کد داوطلبی

گروه فعالیت: بازرگانی

1 بازرگانی 6469808131 محمددلسوز اخگر رحيم 12
2 بازرگانی 10861602911 محمدنجيب اداک طاهر 13
3 بازرگانی 3762168040 عثمان امين پور محمد 14
4 بازرگانی 3760152031 جمال توپچي محمود 15
5 بازرگانی 10610071740 اميد حوريجاني عبدالخالق 16
6 بازرگانی 3730460986 بهمن زارعي محمدرشيد 17
7 بازرگانی 3730285343 بهرام زندي ناوگران محمدرؤف 18
8 بازرگانی 3849088340 کريم سعيدپناه رسول 19
9 بازرگانی 3821346132 امير صالحي جلال 23
10 بازرگانی 3761978944 زاهد صالحي محمد 21
11 بازرگانی 10610092809 سوما عبداللهي اقبال 24
12 بازرگانی 3255449650 زرتشت عبدالملکي موسي 25
13 بازرگانی 10610115212 مصطفي فتحي احمد 26
14 بازرگانی 6468970083 سيروان فرشته محمود 27
15 بازرگانی 3820963782 حسن محمودپناه احمد 29
16 بازرگانی 3230630114 محي الدين محموديان مصطفي 31
17 بازرگانی 3821316101 بختيار مرادي يونس 32
18 بازرگانی 3839176190 حبابه مرادي عبدالکريم 34
19 بازرگانی 10610073950 محمدصديق مرادي احمد 35
20 بازرگانی 3849507912 عثمان مروتي محمد 36
21 بازرگانی 3821161061 طيفور ناصري محمد 37
22 بازرگانی 3820055924 محمد هلاکو توفيق 38
23 بازرگانی 10610088793 قادر کريمي صالح 28

گروه فعالیت: صنعت

24 صنعت 2871773270 کمال الدين توحيدي نجم الدين 41
25 صنعت 10860224415 عطااله جويا محمدامين 42
26 صنعت 10610093702 هيوا حاجي مرادي يداله 43
27 صنعت 10610106865 سيدکمال حسيني سيدجبار 45
28 صنعت 10610062463 پرويز رعدي يداله 46
29 صنعت 14000112671 حامد رنجبر ناميق 47
30 صنعت 10980013562 فرهاد سعيدي قريب 48
31 صنعت 6399574110 خسرو شجاعي عزت اله 49
32 صنعت 10610056063 اقبال صادقي اسمعيل 51
33 صنعت 10610075781 سيدعبداله قريشي سيدمحي الدين 52
34 صنعت 10610091720 شورش قوامي نظام 53
35 صنعت 3839505429 منصور مرادحاصلي محمدسعيد 56
36 صنعت 10610107982 فاروق کيخسروي باباميري محمدحسن 54

گروه فعالیت: کشاورزی

37 کشاورزی 10610031965 نادر اسماعیل نسب محمد جعفر 81
38 کشاورزی 3732017771 بختيار ديواني يحيي 82
39 کشاورزی 5588979168 اقبال زندي محمد 83
40 کشاورزی 3849669483 بختيار صالحي کريم 84
41 کشاورزی 3732577392 نعمت طهماسبي عبداله 85
42 کشاورزی 3761890141 سيدعبدالرحمن علوي سيدحسين 86
43 کشاورزی 3760878989 خالد فرجيان علي 87
44 کشاورزی 3731762161 محمدسعيد نقشي زاديان ابراهيم 91
45 کشاورزی 10610076404 محمدرحيم نيازي غلامعلي 92
46 کشاورزی 5589146372 ستار کشاورز عبدالکريم 89

گروه فعالیت: معدن

47 معدن 3800533871 شوذب جباري اسد 61
48 معدن 3801216837 علي اکبر عبدالملکي شفيع 62
49 معدن 10610073606 بابک متولي ايرج 63
50 معدن 3849701913 رزگار محمدي عزيز 64

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*