• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و ساخت و ساز عمان

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و ساخت و ساز عمان

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و ساخت و ساز عمان

بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی چای و گیاهان داروئی اسیا،هنگ کنگ

بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی چای و گیاهان داروئی اسیا،هنگ کنگ

بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی چای و گیاهان داروئی اسیا،هنگ کنگ

اولین نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران در روسیه

اولین نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران در روسیه

اولین نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران در روسیه

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و تجارت چین

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و تجارت چین

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و تجارت چین

چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران ( عراق - نجف )

چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران ( عراق - نجف )

چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران ( عراق - نجف )6 الی 10 شهریورماه 1396 در شهر نجف عراق برگزار می شود.