اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
چهارمین نشست کمیسیون خدمات سرمایه گذاری اتاق سنندج

همکاری مابین فعالین کسب وکارواساتید دانشگاهی واستفاده از پتانسیل منابع انسانی در استان .

مدیر رسانه سه شنبه 11 اردیبهشت سال 1397

همکاری مابین فعالین کسب وکارو اساتید دانشگاهی واستفاده از پتانسیل منابع انسانی در استان کردستان

چهارمین نشست کمیسیون خدمات سرمایه گذاری در مورخ 1397/2/11 در محل سالن جلسات با هدف برنامه ریزی جهت ثبت شرکت سهامی خاص به منظور تلاش برای جذب سرمایه گذاری های کوچک با استفاده  از تجربه نخبگان علمی وتجربی و همکاری مابین فعالین کسب وکار و اساتید دانشگاهی واستفاده از پتانسیل منابع انسانی در راستای توسعه استان کردستان در کلیه زمینه های خدمات شهری، گردشگری، کشاورزی ،صنعت ومعدن برگزار گردید .

بازدید [ 61 ]