• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
پيشنهاديه انجام پروژه (Proposal)

پيشنهاديه انجام پروژه (Proposal)

مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق سنندج در راستای انجام پروژه‌های تحقیقی و مطالعاتی، موارد زیر را جهت ارزیابی ارائه پیشنهادیه (پروپوزال) پژوهشگران گرامی مدنظر قرار می دهد:

1- عنوان پروژه دلايل تعريف آن
2- ضرورت و اهميت موضوع
3- مباني نظري و پيشينه موضوع تحقيق
4- سوالات اصلي و فرعي تحقيق
5- هدف (اهداف) دقيق از انجام پروژه
6- فرضيه ها ( در صورت لزوم)
7- شرح روش شناسي تحقيق
8- شرح خدمات و گامهاي اصلي انجام پروژه
9- بهرهبرداران و ذينفعان اصلي يافته‌ها و دستاوردهاي پروژه
10- خروجي‌ها و نتايج قابل ارایه به كارفرما و ذينفعان اصلي
11- محدودیت‌ها، موانع اجرایی و ریسک‌های پروژه
12- جدول تفصيلي خروجي‌هاي پروژه
13- جدول زمانبندي فعاليت‌هاي اجراي پروژه
14- معرفي منابع انساني پروژه (تيم تحقيقاتي) به همراه رزومه
15- برآورد هزینه‌های انجام پروژه

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*