• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
چالش‌های پیش رو وضعیت بخش کشاورزی استان کردستان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

چالش‌های پیش رو وضعیت بخش کشاورزی استان کردستان

نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج به منظور هماهنگی و جمعبندی وضعیت بخش کشاورزی و چالشهای پیش رو و تدوین مأموریت دفتر امور کشاورزی سنندج ، با حضور مسئولین اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده امور شعب بانک کشاورزی استان، در محل اتاق سنندج برگزار گردید.

محمد سعید نقشی زادیان، رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: نشست  امروز در جهت، تعریف و تدوین مدیریت اصلی کمیسیون کشاورزی است که بخش عمده ای از آن مربوط به  دولتمردان است. بحث چالش های زیر مجموعه تولیدات کشاورزی مرتبط با بانک کشاورزی یکی از بحث های مهم است و ما خود را موظف و مکلف دانسته ایم که نقاط ضعف و خلاء های این بخش را شناسایی و آن را مورد نقد وبررسی قرار دهیم و امیدواریم که این  امر منتج به عملیاتی شدن بشود .
 وی تصریح کرد، ما نقطه آغاز فعالیت هایمان را از بخش کشاورزی انتخاب  کردیم و بر همین اساس از همکارانمان در بخش کمیسیون کشاورزی اتاق ایران دعوت بعمل آوردیم تا با حضور آنها و همچنین همفکری از بخش دولتی استان بتوانیم حرکتی مثبت و موثر را در جهت عملیاتی شدن اهداف در زیر مجموعه جهاد کشاورزی استان در بخش خصوصی و دولتی شروع کنیم.
وی افزود: اتاق سنندج به کمیسیون و کمیته کشاورزی اکتفا نمی کند و در حال دایر کردن دفتر کشاورزی استان در امور مربوط به بخش خصوصی است که مراحل مقدماتی آن به پایان رسیده است و الان در مرحله ی اجرایی کردن است.
مهندس خالد جعفری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ما امیدواریم که کمیسیون کشاورزی بصورت قوی عمل کند تا ارتباط مابین بخش خصوصی و دولتی در یک چهارچوب مشخص، همراه با تداوم این جلسات ادامه پیدا کند زیرا بخش کشاورزی یکی از بخش های شاخص استان است و افرادی که در این زمینه در استان سرمایه گذاری کرده اند بسیار توانمند هستند.
وی تصریح کرد، امروزه مجموعه ی اتاق بازرگانی، مجموعه ای قانونی و قدرتمند برای صادرات است که ما به آن احساس نیاز میکنیم و آماده ی همکاری با آن هستیم.
تورج سعیدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با چهارچوب کمیسیون کشاورزی گفت:  باید بین سازمان و اتاق هماهنگی وجود داشته باشد و جایگاه بخش خصوصی و دولتی در این کمیسیون مشخص گردد تا در آینده، چالش های بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار دهند و نقش مثبتی را در بخش کشاورزی استان ایفا کنند.
 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*