بانک اطلاعاتی تجاری استان کردستان

لیست بازرگانان

گروه فعالیت نام واحد نام مدیرعامل نام محصول شهر عملیات
غذایی آبشارسنندج تعاونی 392 خوراک اماده دام دهگلان
غذایی آرد تک ستاره بیجار افشین اسکویی اردگندم نوع والسی بیجار
غذایی آرد ریزان اردگندم نوع والسی کامیاران
غذایی آرد سازی گلنام سقز غفورآزادی ارد گندم سقز
غذایی آردسازی سهند ارد گندم سقز
غذایی آردمحمدزاهدآدمی اردگندم نوع والسی سقز
غذایی آرمانج گسترغرب فایق مصری بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه مریوان
غذایی آزادسدری آزادسدری لپه کردن حبوبات سنندج
غذایی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی سنندج لپه کردن حبوبات دهگلان
غذایی اداره کل دخانیات منطقه سقزدولتی توتون سقز
غذایی افشین کار سقز ابراهیم یاوری خدمات نگهداری غلات سیلو سقز
غذایی اقبال کریمی و کریمیان اقبال کریمی و کریمیان ارد گندم دیواندره
غذایی ایوان سقز قندازشکر سقز
غذایی ایوب ومحمدواحدی یگانه محمدواحدی یگانه قندازشکر پخت درخلا سنندج
غذایی بفره چال - محمد رئوف دانش سارج یخ سنندج
غذایی بهروز عباسی بهروز عباسی کیک دیواندره
غذایی بهروزمعرفت وعبدالله آغرل بهروزمعرفت قندازشکر سقز
غذایی بهمن مصطفی سلطانی بهمن مصطفی سلطانی سردخانه بالای صفر مریوان
غذایی پاک نمک کردستان مظفرقاسم حسنی نمک طعام یددار تصفیه نشده سنندج
غذایی پرهون ماکارون ماکارونی سنندج